together-against-food-crises.eu Blog,Poradniki,Żywienie Promocja zdrowia od przedszkola

Promocja zdrowia od przedszkola

Promocja zdrowia w przedszkolu ma pomóc w problmach z nadwaga.

Ucz dziecko zdrowego sposobu żywienia by sprawiało mu radość. Ale też szacunku do jedzenia.

W Poznaniu jest najstarsza w Polsce wyższa uczelnia i jedna z najstarszych w Europie (dokładnie trzecia) kształcąca specjalistów w dziedzinie wychowania fizycznego. Różnie się nazywała, obecnie to Akademia Wychowania Fizycznego. Założycielem jej był prof. Eugeniusz Piasecki – medyk i jednocześnie autorytet w dziedzinie wychowania fizycznego. Obecnie ta zasłużona uczelnia dumnie nosi jego Imię. W odrodzonej Polsce, gdzie społeczeństwo lizało rany po wszelkich nieszczęściach spowodowanych długoletnią niewolą i okrucieństwami I Wojny Światowej szczególnym zadaniem była poprawa stanu zdrowotnego obywateli. W tym celu prof. Piasecki stworzył nowatorski system wychowania fizycznego oparty na zdrowych zasadach hartowania, ćwiczeń cielesnych powiązanych z wartościami duchowymi dla dzieci najmłodszych, młodych i tych starszych w myśl zasady, iż młode sprawne duchowo i fizycznie dzieci staną się wkrótce społeczeństwem dorosłych efektywnie pracującym dla siebie i ojczyzny.

Przedszkola  i uczenie zdrowych nawyków.

Już sama nazwa sugeruje, że ta placówka oświatowa ma na celu przygotowanie dziecka do czekających je obowiązków szkolnych. Tutaj fachowcy – nauczyciele wychowania przedszkolnego metodą gier. zabaw i ćwiczeń przygotowują swoich wychowanków do obowiązków szkolnych. Miarą dojrzałości szkolnej i przepustką wcale nie musi być umiejętność pisania i czytania. To jest przecież zadaniem szkoły. Natomiast miarą dojrzałości szkolnej są nabyte umiejętności manualne (lepienie ludzików z plasteliny, wykonywanie z kasztanów i żołędzi zwierzątek, posługiwanie się farbami, pędzelkiem i kredkami), śpiew, rytmika, aktywne uczestnictwo w zabawach i grach ruchowych i co jest bardzo ważne umiejętność funkcjonowania w grupie. Czytać i pisać dziecko nauczy się w szkole. Oprócz przedszkoli publicznych mogą działać również placówki prywatne pod nazwą niepubliczne przedszkole.

Takowe przedszkola tak, jak i publiczne wymagają wpisu w rejestr Urzędu Gminy. Właścicielem niepublicznego przedszkola może zostać każdy. Nie musi mieć stosownych kwalifikacji. Może to być np. murarz, piekarz, hydraulik lub… przedsiębiorca pogrzebowy. Warunkiem jest spełnienie podstawowych warunków sanitarnych, budowlanych, p.poż i zatrudnienie na stanowisku kierowniczym specjalisty od wychowania przedszkolnego. Oprócz przedszkoli mogą działać również inne formy wielogodzinnej opieki nad dzieckiem na zasadzie przechowalni. Takie placówki nie mają prawa używać nazwy przedszkola i reklamowanie ich jako przedszkole jest nadużyciem.

Promowanie zdrowego stylu życia w przedszkolach.

W rocznych planach pracy dydaktyczno – wychowawczej w placówkach publicznych na pierwszym miejscu jest umieszczone promowanie zdrowego stylu życia, w którym poczesne miejsce zajmuje aktywność ruchowa : zabawy i gry ruchowe, olimpiady sportowe, wszelkie formy pracy z wykorzystywaniem muzyki, plastyki i rytmiki. W przedszkolach w tygodniowym rozkładzie zajęć 20% czasu poświęca się na zajęcia na „świeżym powietrzu” przez okrągły rok. Przedszkola posiadają własny, ogrodzony, bezpieczny teren zielony wyposażony w profesjonalne urządzenia do zabaw. Tylko ekstremalne warunki pogodowe jak ulewny deszcz, lub niskie temperatury są usprawiedliwieniem do zmiany programu zajęć.

Edukacja zdrowotna przedszkolaków i rodziców.

Mamo i tato. Decydując się na posłanie swej pociechy do dobrego przedszkola możecie być spokojni nie tylko o bezpieczeństwo dziecka. Tam dziecko zostanie przygotowane nie tylko do wypełniania obowiązków ucznia. Będzie należycie rozwinięte fizycznie i duchowo, pozna także podstawowe zasady zdrowego stylu życia. Pisząc ten artykuł mam w zamyśle nie edukację zdrowotną dziecka, bo ma ją w przedszkolu. Niechaj będzie formą edukacji zdrowotnej rodziców. Drodzy rodzice.

Przed posłaniem swojego skarbu do przedszkola, proszę Was – zadajcie sobie troszkę trudu i sprawdźcie:

czy przedszkole (szczególnie niepubliczne) figuruje w rejestrze gminy;

czy przedszkole realizuje program promocji zdrowia;

czy jest odpowiednie miejsce parkingowe, by bezpiecznie dostarczyć i odebrać dziecko;

czy przedszkole posiada własny, ogrodzony i urządzony plac zabaw i gier;

czy kadra dydaktyczno-wychowawcza posiada stosowne wykształcenie;

czy przedszkole nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z zakładami, warsztatami emitującymi hałas, toksyczne dymy, opary klejów itp.;

sprawdźcie także, czy warunki podane w reklamie są zgodne z rzeczywistością.

Rodzicu pamiętaj. Masz wybór.

Dziecko nie jest walizką. Nie oddawaj go więc do .przechowalni”, a do dobrego, sprawdzonego przedszkola.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Post