together-against-food-crises.eu outsourcing it Outsourcing IT co to jest zabezpieczenie informatyczne?

Outsourcing IT co to jest zabezpieczenie informatyczne?

outsourcing it Outsourcing usług IT do Energen

Informatyczna obsługa firm wady i zalety.

opieka informatyczna firm

outsourcing it Outsourcing IT to świetna strategia biznesowa dla każdej firmy. Pozwala on na swobodny rozwój firmy bez konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników. Dzięki outsourcingowi IT, firmy mogą poprawić swoją wydajność i standardy. Istnieją jednak minusy outsourcingu. W tym artykule przeanalizujemy outsourcing IT dla startupów i ocenimy jego wady i zalety.

Czy konieczny Outsourcing IT serwis informatyczny dla firm księgowych?

Główną zaletą outsourcingu prac IT jest redukcja kosztów. Ponieważ usługi informatyczne są wykonywane za granicą, firmy muszą płacić tylko za usługę, którą otrzymują. W przypadku usług outsourcingowych, które obejmują instalację nowej technologii lub ulepszenie przestarzałego systemu, firmy muszą płacić tylko za tę część projektu, z której korzystają. Outsourcing IT dla startupu wymaga więcej czasu i zasobów, ale jest to bardziej przystępna opcja w porównaniu z budową centrum danych od podstaw.

Outsourcing IT a wady i zalety w firmach

Kolejną istotną zaletą outsourcingu IT jest wdrożenie podejścia strategicznego (strategic-versus-commodity). Outsourcing strategiczny polega na ustaleniu jasnych celów i strategii biznesowych przed podjęciem konkretnych działań outsourcingowych. Wiele firm stosuje tę metodologię, ponieważ wierzą, że menedżerowie IT i liderzy techniczni mogą lepiej wyjaśnić swoje wymagania oraz zoptymalizować koszty i jakość usług, jeśli mają jasno określony zarys tego, co chcą osiągnąć. Dzięki tej metodzie menedżerowie IT mogą również skorzystać z zewnętrznych perspektyw w zakresie poprawy bieżących procesów i określić ewentualne przeszkody na drodze do osiągnięcia celów.

Informatyczna obsługa firm a koszty w korporacji

Kolejną zaletą jest swoboda dostosowania kontraktu do potrzeb klienta. Dzięki outsourcingowi firmy mogą kontrolować własny dostęp do materiałów, siły roboczej i technologii. Chociaż niektóre firmy mają własnych ekspertów technicznych, outsourcing pozwala im zatrudniać wykonawców, którzy należą do innej lokalizacji geograficznej i często mają siedzibę w krajach innych niż ich główne terytorium. Wykonawcy mogą również zaoferować alternatywne rozwiązania, których firma nie jest w stanie uwzględnić w swoim budżecie.

Wreszcie, outsourcing IT pozwala na lepsze monitorowanie projektów. Ponieważ większość projektów informatycznych jest realizowana w sektorze prywatnym, nie jest możliwe uzyskanie zamówień rządowych lub pomocy dla małych firm w zakresie zakupu oprogramowania i sprzętu. W przeciwieństwie do tego, małe i średnie przedsiębiorstwa korzystające z outsourcingu mają dostęp do programów federalnych i stanowych, które mogą być zarezerwowane specjalnie dla ich dziedziny, a także do zasobów zewnętrznych dostawców, którzy specjalizują się w określonych potrzebach informatycznych.

Istnieją dwa główne źródła dostawców kontraktowych dla MŚP. Pierwszym z nich jest sam rynek – co ma miejsce w przypadku zadań, które wymagają niewielkich lub żadnych umiejętności technicznych na miejscu. Drugim są partnerzy kanałowi, którzy często dysponują szerokimi umiejętnościami technicznymi. Ten rodzaj outsourcingu jest określany jako kontraktowanie „grupy zadaniowej”. Kontraktorzy zazwyczaj tworzą grupę zadaniową, zawierając umowę z całym zespołem dostawcy, a następnie dzieląc między nich pracę. Grupa zadaniowa może być odpowiedzialna za utrzymanie określonej części infrastruktury dużej organizacji, takiej jak centrum danych.

opłacalność w biznesie

Jednym z przykładów partnera kanałowego, który konkuruje z dostawcami na miejscu jest Energen. Energen jest niemiecką firmą, która produkuje szeroką gamę specjalistycznych akcesoriów komputerowych. Aby zapewnić swoim klientom usługi informatyczne, Energen potrzebuje znacznej liczby licencjonowanych informatyków, a także wysokiego poziomu umiejętności i wiedzy na temat swoich produktów. Ze względu na ten wymóg Energen współpracuje z kilkoma firmami informatycznymi świadczącymi usługi outsourcingu, w tym z IBM. Jako dostawca usług outsourcingowych Energen jest w stanie określić, którzy dostawcy posiadają wymagane umiejętności, wiedzę i możliwości realizacji różnych funkcji IT, w tym zarządzania kontraktami IT. Kiedy organizacja podpisuje umowę z Energen, może być pewna, że jej zadaniami informatycznymi będą zarządzać wykwalifikowani, a nie niedoświadczeni profesjonaliści.

Istnieje wiele potencjalnych wad outsourcingu funkcji kontraktowych IT. Być może najbardziej oczywistą z nich jest fakt, że organizacja traci cenną wiedzę z zakresu IT, jeśli korzysta z usług nieprofesjonalnego dostawcy. Energen wykazał się jednak zdolnością do skutecznego zarządzania procesem zamówień – zdobył doświadczenie i reputację wysokiej jakości w tej dziedzinie – więc nie należy oczekiwać, że zawiedzie przy zatrudnianiu personelu. Innym problemem, który ujawnia outsourcing, jest prawdopodobieństwo wystąpienia luki w umiejętnościach w momencie zatrudniania nowego pracownika; luka ta jest szczególnie dotkliwa w przypadku kierowników projektu zatrudnianych w celu wdrożenia lub rozszerzenia istniejącej operacji outsourcingu. Pozytywnym aspektem outsourcingu jest jednak możliwość skorzystania ze źródła wykwalifikowanych pracowników, którzy przebywają za granicą. W tym kontekście warto zauważyć, że wielu inżynierów i innych wysoko wykwalifikowanych pracowników otrzymało pracę w zagranicznych zakładach IT – w wielu przypadkach pracownicy ci wykonywali zadania dostępne tylko dla rodowitych Anglików – i jako tacy mogą być w stanie lepiej wykonywać daną pracę niż importowany pracownik zagraniczny.

Dane adresowe:

Akte Outsourcing IT Poznań – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 61 665 06 06
kom: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *